Min läslista

Din läslista är tom.

16
Delningar
Lägg i läslista
Aktuell regeringsrapport / Samhälle & Historia

Ungdomar föreningsidrottar allt mindre

12 maj 2016
Text: Johan Pihlblad, redaktör
Ingår i temat: Jämställdhet

Den nedåtgående trenden i barn och ungdomars föreningsidrottande håller i sig. Även under 2014 minskade aktivitetsnivån mätt i antalet deltagartillfällen i det lokala aktivitetsstödet, visar ny regeringsrapport. Det gäller för både pojkar och flickor, särskilt äldre ungdomar. Flickor 17–20 år föreningsidrottar minst.

Centrum för idrottsforskning gör varje år en uppföljning av statens stöd till idrotten. I regeringsuppdraget ingår att analysera statistiska trender inom föreningsidrotten.

En indikator är aktivitetsnivån bland unga 7–20 år. Mellan år 2004 och 2014 har antalet deltagartillfällen i den åldersgruppen minskat med drygt 6,8 miljoner registrerade tillfällen. Det motsvarar en minskning på närmare tolv procent. Som en jämförelse har den totala andelen av landets 7–20-åringar minskat med knappt fem procent under samma period.

Störst tapp bland flickor

Sedan år 2008 har minskningen varit kraftig. Det gäller särskilt bland äldre ungdomar 17–20 år. Tydligast är nedgången bland flickor i samma åldersgrupp, men redan i åldern 13–16 år går det att skönja ett minskat deltagande bland flickor.

– Det behövs mer forskning om varför ungdomar föreningsidrottar i allt mindre utsträckning. Vi vet inte om unga rör sig mindre eller om de väljer att träna i andra former, till exempel på gym, säger Johan R Norberg, utredare vid Centrum för idrottsforskning.

Gymnastik ökar

De flesta stora idrotter tappar. Ridsport visar den starkaste nedåtgående trenden tillsammans med basket och friidrott. Undantaget är Svenska Gymnastikförbundet som går emot trenden och redovisar en kraftigt ökad aktivitet i sina föreningar. Truppgymnastik är den gren som ökar mest. Noterbart är också att förbundet har valt att satsa på nya grenar, till exempel Parkour. Det har lockat många pojkar till en annars flickdominerad idrott.

Sveriges största folkrörelse

Samtidigt är idrotten fortsatt landets största folkrörelse, inte minst bland unga. En beräkning visar att cirka 154 000 barn och ungdomar dagligen deltar i idrottsföreningarnas aktiviteter.

Under 2016 har Centrum för idrottsforskning regeringens uppdrag att närmare studera de minst aktiva barn och ungdomarna i Sverige. Rapporten presenteras våren 2017.

12 maj 2016
Text: Johan Pihlblad, redaktör

Vad tycker du?

Tema: Jämställdhet (3 artiklar)

Ungdomar föreningsidrottar allt mindre

Aktuell regeringsrapport Den nedåtgående trenden i barn och ungdomars föreningsidrottande håller i sig. Även under 2014 minskade aktivitetsnivån mätt i antalet deltagartillfällen i det lokala aktivitetsstödet, visar ny regeringsrapport. Det gäller för både pojkar och flickor, särskilt äldre ungdomar. Flickor 17–20 år föreningsidrottar minst.

Hon granskar könsmakten i tv-studion

Jämställdhet Tidigare forskade Hanna Söderlund om kön och maktpositioner i TV4:s humorserie Parlamentet. Nu riktar hon linsen mot de kommande studiosamtalen från skid-VM i Lahtis.
Redaktionen tipsar
Idrotten och (o)jämlikheten

Ny antologi. Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets intresse? handlar om hur föreningsidrottandet skiljer sig mellan barn och ungdomar i Sverige. Boken beskriver också hur idrottsrörelsen arbetar med jämlikhetsfrågor, och dess förmåga att hantera komplexa samhällsproblem.

@CIFofficial på Twitter

4 dagar sedan via Twitter
Färre barn föreningsidrottar i glesbygd än i städer - Radio P4 Jämtland lyfter CIF:s senaste rapport https://t.co/cABqdSq66v via @p4jamtland
2 veckor sedan via Twitter
CIF:s utredare Johan R Norberg i SVT:s fördjupning Utanför idrotten. Därför har kostnaderna för idrott ökat i Sveri… https://t.co/rszTwvlQWz
2 veckor sedan via Twitter
Idag är CIF i Oslo och träffar NIH:s forskningsledare, diskuterar idrottsforskning i Norge och Sverige samt genomfö… https://t.co/nFnhDDmgZu
2 veckor sedan via Twitter
@MarketainmentSE Siffrorna gäller specialidrottsförbundens samlade intäkter. Inte föreningar och ligor.
4 veckor sedan via Twitter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Idrottsforskning.se ges ut av Centrum för idrottsforskning

08-120 537 00 (vxl)
cif@gih.se