Min läslista

Din läslista är tom.

Foto: Krister Andersson, Bildbyrån
831
Delningar
Lägg i läslista
Ny regeringsrapport / Idrott & samhälle

Unga pojkar föreningsidrottar allt mindre

13 May 2019
Text: Johan Pihlblad, redaktör

Idrottandet minskar i åldern 7 till 12 år. Nedgången är särskilt stor bland pojkar. Det visar Centrum för idrottsforsknings årliga uppföljning av statens idrottsstöd. 
– Det är en ny och oroväckande trend, säger CIF:s utredare Johan R Norberg.

Gruppen pojkar 7–12 år sticker ut i Centrum för idrottsforsknings analys av utvecklingen inom barn- och ungdomsidrotten. Det är den yngsta ålderskategorin och vanligtvis mycket idrottsaktiv.

Minskningen i antalet träningstillfällen per person och år i den gruppen var hela tolv procent mellan 2012 och 2017. För flickorna i samma ålder var motsvarande minskning drygt fem procent.

Statistiken bygger på Riksidrottsförbundets redovisning av Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK).

Idrottsstatistik.se

Läs mer om statistiken och se utvecklingen i din kommun på Idrottsstatistik.se

– Det finns ännu inga svar på varför föreningsidrottandet minskar bland de allra yngsta. Däremot vet vi att många unga redan i dag rör sig för lite. På sikt kan minskningen bli ett problem både för svensk idrottsrörelse och för folkhälsan. Om trenden håller i sig finns det skäl att vara orolig, säger Johan R Norberg.

Minskar mest på landsbygden

Pojkarnas föreningsidrottande minskar i 233 av landets 290 kommuner. Nedgången sker i alla typer av kommuner, inte minst på landsbygden. Mest minskar aktivitetsnivån på små orter i exempelvis Västerbottens, Värmlands, Dalarnas och Jämtlands län.

– Vi har tidigare sett att idrottandet är särskilt starkt i rika kommuner, men svagare på platser där inkomsterna och utbildningsnivån är lägre. Utvecklingen speglar det förhållandet, säger Johan R Norberg.

Nedgång i hela barn- och ungdomsidrotten

Centrum för idrottsforskning gör varje år en uppföljning av statens stöd till idrotten. I tidigare rapporter har CIF visat att aktivitetsnivån har minskat i barn- och ungdomsidrotten totalt sett det senaste decenniet. Nedgången har varit särskilt stor bland äldre tonåringar, inte minst flickor. Den minskningen har dock avstannat under senare år.

Läs mer

Mer om årets uppföljning av statens stöd till idrotten hittar du på CIF:s webbplats. Här finns även en rad andra rapporter om utvecklingen inom barn- och ungdomsidrotten.

13 May 2019
Text: Johan Pihlblad, redaktör

3 kommentarer

 1. Johan 14 May 2019 / 18:51 2019-05-14 / 18:51

  Eftersom statistiken bygger på frivillig inrapportering av antal timmar/tillfällen (LOK stöd) kan tyvärr undersökningen ifrågasättas. Även om trenden är oroväckande i sak är tyvärr (ofta förekommande) frivilliga föräldratränarens inrapporteringsambitionen grund för hela undersökningen och hur många av de faktiska tillfällena rapporteras?

  • Johan Pihlblad 15 May 2019 / 11:19 2019-05-15 / 11:19

   LOK-stödsstatistiken bedöms som tillförlitlig av både Riksidrottsförbundet och Centrum för idrottsforskning. En ev. skevhet i statistiken kan heller inte förklara den tydliga nedgången i enskilda grupper, i det här fallet pojkar 7–12 år.
   /Redaktionen

 2. K-E Svensson 14 May 2019 / 17:16 2019-05-14 / 17:16

  Undommar är idag utsatta av hot ett stort av datordjävlen som är ett stort hot mot idrott-
  en och hälsan.

Läs mer om:

barn- och ungdomsidrott
CIF:s regeringsrapporter
idrottstrender

Artikelflöde

Nyhetsbrevswidget (undersidor)