Min läslista

Din läslista är tom.

Lägg i läslista

Det här är Idrottsforskning.se

På Idrottsforskning.se publicerar vi aktuella rön från idrottsforskningens olika områden. Här hittar du pålitlig forskningsbaserad kunskap om idrott, hälsa och träning, kompletterad med konkreta tips och råd.

Idrottsforskning.se är en kunskapswebb för dig som är ledare eller tränare inom idrott, är utövare själv eller har ett allmänt intresse för träning och hälsofrågor. Här finns fördjupning och guidning i viktiga frågor som är svår att hitta på andra ställen; till exempel kring barn- och ungdomsidrott, idrottsledarskap, jämställdhetsfrågor, träningsupplägg, ungas hälsa samt idrott och samhälle.

Redaktionen samarbetar tätt med idrottsforskare på universitet och högskolor både i Sverige och utomlands. Artiklarna är i flera fall skrivna av forskarna själva. Allt material ligger öppet för läsning på sajten.

Vårt övergripande mål är att stödja och utveckla idrotten och bidra till hälsa och välmående

Vi som gör Idrottsforskning.se arbetar på Centrum för idrottsforskning, en statlig organisation med uppdrag att sprida forskningsbaserad kunskap om idrott, hälsa och träning i Sverige. Tidningen har inga kommersiella intressen – vårt övergripande mål är att stödja och utveckla idrotten och bidra till hälsa och välmående.

Har du frågor, tips eller synpunkter? Eller är du forskare och vill skriva för Idrottsforskning.se? Kontakta oss på redaktionen@idrottsforskning.se.

Christine Dartsch

Ansvarig utgivare

Johan Pihlblad

Redaktör

Artikelflöde

Notiser, tips och twitter

Nyhetsbrevswidget (undersidor)