Min läslista

Din läslista är tom.

Foto: Nicklas Elmrin, Bildbyrån
51
Delningar
Lägg i läslista
Regeringsrapport / Idrott & samhälle

Stark hälsotrend bland unga – chans för idrotten att vända negativ utveckling

13 maj 2020
Text: Johan Pihlblad, redaktör

Ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv är viktigt för allt fler ungdomar. Trots det minskar föreningsidrottandet i alla åldrar. En stor grupp väljer istället andra träningsformer, visar en rapport från Centrum för idrottsforskning.
– De idrottsföreningar som vill behålla fler ungdomar bör satsa mer på hälsa och motionsidrott och mindre på tävling och talangutveckling, säger utredaren Johan R Norberg.

Hur tänker dagens ungdomsgeneration i frågor om idrott och motion? Det har Centrum för idrottsforskning undersökt med hjälp av analysföretaget Ungdomsbarometern.

Resultatet visar en hälsotrend bland unga. I dag tycker 27 procent av landets gymnasieelever att det är viktigt med goda hälsovanor och en sund livsstil, jämfört med bara 11 procent 1995.

Hälsa ofta viktigare än tävling

Synen på idrott har också förändrats, enligt undersökningen. Att träna och idrotta är viktigt för många. Men långtifrån alla gör det för att tävla eller bli duktig i en specifik idrott. Många gör det snarare för hälsans skull och för att det är roligt. Dessutom vill dagens ungdomar påverka när och hur ofta man tränar.

Föreningar bör även erbjuda mindre kravfyllda aktiviteter för de ungdomar som främst tränar för att ha roligt och må bra.

Hälsointresset hänger i stor utsträckning samman med ett bredare samhällsengagemang. Utseende är också en viktig faktor. Att vara snygg och vältränad ger hög status bland kompisar.

Idrottandet minskar i alla åldersgrupper

Trots rådande hälsotrend bland ungdomar idrottar de allt mindre i idrottsföreningar. Aktivitetsnivån minskar även bland yngre barn. Under perioden 2008–2018 har det skett en nedgång i alla åldersgrupper mellan 7 och 20 år, visar CIF:s rapport.

– Vi har länge sett en nedåtgående trend i föreningsidrottandet bland äldre ungdomar. Men under senare år är minskningen starkast hos idrottsrörelsens yngsta medlemmar, säger Johan R Norberg.

Alternativ till tävling och ökade krav

Många ungdomar som lämnar föreningsidrotten väljer istället träning på privata gym eller i egen regi. Det kan betraktas som ett medvetet val, konstaterar CIF. I takt med att föreningsidrotten blir alltmer prestations- och tidskrävande erbjuder alternativen helt andra möjligheter att själv styra när och hur ofta man tränar.

Rapportens resultat ger vägledning för hur idrottsrörelsen kan vända utvecklingen: Ta tillvara på det ökade hälsointresset bland unga, fokusera på glädje snarare än resultat och prestation.

– Poängen är inte att idrottsföreningar ska sätta stopp för tävlingar. Men för att locka dem som i dag väljer andra motionsformer, bör föreningar även erbjuda mindre kravfyllda aktiviteter för de ungdomar som främst tränar för att ha roligt och må bra, säger Johan R Norberg.

Ny syn på träning och tävling

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete för framtidens idrott, kallat Strategi 2025. En av utmaningarna är att bryta den nedåtgående trenden i barn- och ungdomsidrotten genom att utveckla en ny syn på träning och tävling.

Gör man det ökar möjligheten att behålla fler. Dessutom finns en stor grupp engagerade och träningsintresserade unga att rekrytera, visar Centrum för idrottsforsknings rapport.

Fakta: Statens stöd till idrotten

Centrum för idrottsforskning genomför varje år en uppföljning av statens stöd till idrotten. Läs allt om årets uppföljning.

13 maj 2020
Text: Johan Pihlblad, redaktör

Kommentarsfunktionen är stängd på denna artikel

Tema: Stark hälsotrend bland unga – chans för idrotten att vända negativ utveckling (5 artiklar)

Stark hälsotrend bland unga – chans för idrotten att vända negativ utveckling

Regeringsrapport Satsa mer på hälsa och motionsidrott - och mindre på tävling och talangutveckling. Då kan föreningar vända utvecklingen, konstaterar Centrum för idrottsforskning i en ny rapport.

Nytänkande föreningar lockar unga till idrotten

Framtidens idrott Hur lockar och behåller man dagens svårfångade ungdomsgeneration? Kungsholmen Basket och Visingsö AIS är två föreningar som hittat sitt eget framgångsrecept.

Succéförbundet satsar på ledarskap och breddidrott

Gymnastik för alla När många idrotter och föreningar successivt tappar utövare går svensk gymnastik tvärtemot trenden. Under perioden 2010-2018 har sporten haft en 68 procentig ökning i antal deltagartillfällen för barn- och ungdomar.

Den lilla föreningens stora fördelar

Barn och ungdomar Hur kommer det sig att stora spelare ofta är fostrade i små föreningar? Det visar sig att små klubbar har en rad fördelar för att rekrytera och behålla barn och ungdomar i verksamheten.

Ojämlikt idrottande inte bara en klassfråga

Ungdomsidrott Det är inte bara klasskillnader som skapar ojämlika villkor i föreningsidrotten. Kön och var man bor har också betydelse för vilka som deltar. Det visar studier av ungdomar från fyra olika boendemiljöer i Sverige.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

link

Idrottsforskning.se ges ut av Centrum för idrottsforskning

08-120 537 00 (vxl)
cif@gih.se