Min läslista

Din läslista är tom.

Foto: Anna Tärnhuvud, Bildbyrån
479
Delningar
Lägg i läslista
Barnkonventionen / Idrott & samhälle

Tre tips till din förening när barnkonventionen blir lag

19 Nov 2019
Text: Redaktionen

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag. Tusentals idrottsföreningar och ledare påverkas. Men hur? Och kan man förbereda sig? Idrottsforskning.se frågar Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap och medförfattare till boken "Barnkonventionen och föreningsidrotten – handbok för idrottsledare".

Hallå där Johan R Norberg! Vad innebär det för idrottsrörelsen att barnkonventionen blir lag?

Johan R Norberg i halvfigur. Foto
Johan R Norberg, professor

– Det är ytterligare en markering från samhällets sida om att barnkonventionen är viktig och att den ska följas. För idrottens del handlar det om att alla föreningar ska bedriva en verksamhet som utgår från barnkonventionens principer.
Det innebär också att kommunerna, som är stora bidragsgivare, kommer att ställa hårdare krav. Risken att bli av med föreningsbidrag ökar om verksamheten inte lever upp till dem.

Vad kan brott mot barnkonventionen vara?

– Barnkonventionen innehåller olika delar. Vissa handlar om att barn inte får komma till skada, mobbas eller trakasseras. Andra är en uppmaning till föreningar att utveckla verksamheten utifrån barnets bästa.
Det är till exempel inte okej att vissa barn får åka med på en cup utan att få spela. Det kan aldrig ligga i det enskilda barnets intresse att sitta på bänken en hel helg. Det är barnkonventionen tydlig om.

Vad händer om en förening bryter mot lagen?

– Både Riksidrottsförbundet, stat och kommun förväntar sig att verksamheten följer barnkonventionens principer. Föreningar riskerar därför redan i dag att få sina bidrag indragna.

Det kan aldrig ligga i det enskilda barnets intresse att sitta på bänken en hel helg. Det är barnkonventionen tydlig om.

– Men från 1 januari kommer kraven öka. Särskilt kommunerna behöver säkerställa den verksamhet de finansierar. Föreningar kan därför inte skjuta frågor av detta slag framför sig – de måste se över sin verksamhet och säkerställa att de erbjuder alla unga medlemmar en trygg och bra idrottsmiljö.

Ska ledare och föreningsföreträdare vara oroliga?

– Jag tycker man ska se lagen som en möjlighet och inte som en pålaga. Det är ett fantastiskt tillfälle för föreningsutveckling. All forskning visar ju att de klubbar som aktivt följer barnkonventionens principer förbättrar sin verksamhet och får fler unga att känna sig delaktiga.

Barnkonventionens fyra grundprinciper

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

– Arbetet behöver inte vara svårt, men det kan ibland kräva lite mod hos både ledare och föreningar att tänka nytt och att ompröva sitt sätt att arbeta. Föreningsidrotten är ofta konservativ – förhoppningsvis kan lagen ge incitament till förnyelse och utveckling.

Kommer lagen att få någon effekt, tror du?

– Jag hoppas verkligen att det blir ytterligare ett redskap för idrottsrörelsen att göra ungas idrottande så inkluderande och positiv som möjligt. Jag pratar ofta med kommuner, idrottsföreningar och förbund. Redan nu har jag sett att lagen har effekt. 

Tre tips till dig och din förening!

Johan R Norbergs bästa råd:

  1. Avsätt tid i föreningen för att gå igenom RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Följer ni dem? Bra! Ta annars en diskussion om vad som måste utvecklas – och hur det ska göras.
  2. Se över föreningens värdegrund – eller skriv en ny! Reflektera över vilken föreningen ni vill ha, och hur ni vill vara gentemot varandra. Använd gärna barnkonventionen som stöd eller UNICEF:s handbok till idrottsledare. Engagera många i arbetet och se till att värdegrunden blir ett levande dokument i föreningen.
  3. Skapa en krisplan för oförutsedda händelser. Se till att ni har rutiner ifall det händer olyckor eller om ni misstänker att barn far illa. Vem ska man vända sig till? Hur ska klubben agera? På RF:s hemsida finns bra material att använda.
19 Nov 2019
Text: Redaktionen

Läs mer om:

barn- och ungdomsidrott
FN:s barnkonvention
Johan R Norberg

Tema: Tre tips till din förening när barnkonventionen blir lag (6 artiklar)

Ledarstilen som får ungdomar att växa

Barn- och ungdomsidrott Hur leder man ett ungdomslag på bästa sätt? Det kan vara svårt att veta - inte minst för den som är ny som tränare eller ledare. Idrottsprofessorn Jean Coté tipsar om en ledarskapsfilosofi speciellt lämpad för barn- och ungdomsidrott.

Bygg barns inre motivation – så får du fler att fortsätta längre med sin idrott

Filmat seminarium Förbund, föreningar och ledare behöver arbeta aktivt och medvetet för att skapa och bibehålla lusten till idrott hos barn och ungdomar. Men hur göra det rent praktiskt? Vad är viktigt att tänka på?

Tre tips till din förening när barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag. Tusentals idrottsföreningar och ledare påverkas. Men hur? Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap, förklarar och ger tips.

Attityder och beteenden som kan få idrottande barn att må dåligt

Prestationshets I en ny studie vittnar flickor och pojkar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott. Detta påverkar barnen negativt och strider mot såväl barnkonventionen som idrottens riktlinjer.

De bästa idrottscoacherna är duktiga pedagoger

Lärande Forskningen inom coaching har i stor utsträckning haft sin teoretiska grund inom psykologin men våra resultat visar på behovet av att framhålla de pedagogiska dimensionerna, även i elitcoachens roll. Det skriver PG Fahlström och Susanne Linnér vid Linnéuniversitetet.

Är det bra när tränaren säger ”bra”?

Kommunikation Återkoppling är viktigt för att barn ska lära sig saker på träningarna. När tränaren ropar ”bra”, vad betyder det egentligen? Det visar sig vara ett ord med många innebörder. Bra kan till och med vara dåligt.

Artikelflöde

Nyhetsbrevswidget (undersidor)

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Utges av

link

Idrottsforskning.se ges ut av Centrum för idrottsforskning

08-120 537 00 (vxl)
cif@gih.se

Webbtillgänglighet