Min läslista

Din läslista är tom.

165
Delningar
Lägg i läslista
Idrott till salu / Idrott & samhälle

Allt vanligare med kommersiell barn- och ungdomsidrott

12 Oct 2017
Text: Karin Redelius och Andreas Svensson

Allt fler kommersiella aktörer etablerar sig inom barn- och ungdomsidrotten. Företagen lockar med ”topptränare” och ”inkluderande ledarskap” och en verksamhet som man menar är kvalitativt annorlunda än den föreningsdrivna verksamheten.

Idrottsföreningar är numera inte ensamma om att organisera idrott för unga. Fler och fler upptäcker att det går att ta betalt för ungas idrottsträning och i dag finns det ett stort antal företag vars affärsidé går ut på att sälja idrottsträning i olika former för barn och ungdomar.

En betydande andel av dessa företag har tillkommit de senaste fem åren. Det handlar inte längre enbart om dans och liknande aktiviteter som sedan tidigare bedrivits i både ideell och privat regi, utan även träning i idrotter som fotboll, gymnastik och tennis saluförs idag på marknaden.

Ökar med 150 procent

En kartläggning av det kommersiella utbudet inom danssport, fotboll, gymnastik, innebandy, ishockey och tennis visar att det i nämnda idrotter finns över 150 privata företag som specialiserar sig på idrottsträning för unga (1).

En del företag har inte särskilt omfattande verksamhet medan andra, såsom Sweden Sport Academy AB, beskriver sig själva som ”En av Sveriges största arrangörer av barn och ungdomsidrott” med tiotusentals årliga deltagare på sina aktiviteter (3).

Det är vanligt att företagen i sin marknadsföring anspelar på att idrottsföreningar inte lyckas leverera det kunderna (dvs barn och föräldrar) vill ha.

Kartläggningen visar även att antalet nyregistrerade kommersiella aktörer ökar. De senaste fem åren registrerades cirka 60 nya privata aktörer, vilket är en ökning med drygt 150 procent jämfört med perioden 2006-2010.

De kommersiella aktörerna förekommer främst i Stockholm och Göteborg men det finns kommersiell verksamhet på mindre orter som Ronneby, Skara, Kristianstad och Mora vilket tyder på att efterfrågan inte enbart är ett storstadsfenomen.

Potentiell marknad har öppnats

Hur kan det komma sig att barn- och ungdomsidrott numera utgör en marknad för privata aktörer?

Vår utgångspunkt är att det idrottsutbud som finns i ett samhälle inte har uppkommit av en slump; det är istället resultatet av en socialt producerad efterfrågan (4).
Att unga är fysiskt aktiva i olika former ligger i mångas intresse, inte minst föräldrars – och i bilden av vad som utmärker ett gott föräldraskap idag ingår att ha (fysiskt) aktiva barn (5).

Att andra grupper i samhället anser det värdefullt att unga idrottar kan till exempel förstås mot bakgrund av en allmän oro över att unga inte rör sig tillräckligt, men det kan också ses i ljuset av att elitidrott kan vara en lönsam verksamhet där stora ekonomiska värden står på spel.

Elitklubbar har affärsmässiga intressen av att försäkra sig om en god återväxt, och de unga idrottare som lyckas ta sig fram kan både bli idrottsligt och ekonomiskt framgångsrika. Sammantaget innebär detta att en potentiell marknad har öppnats.

Två huvudinriktningar

De privata aktörer som etablerat sig på denna nya marknad verkar ha tagit fasta på dessa olika intressen och behov.
De tjänster de främst erbjuder är dels lekfull träning där syftet är att ungas fysiska aktivitet, motorik och allsidiga rörelseförmåga ska främjas (folkhälsofokus), dels tränings- eller lägerverksamhet med professionella tränare där syftet istället är individuell prestationsutveckling av unga idrottare (elitfokus).

Dessa två inriktningar, som kan benämnas folkhälsa för alla respektive elitträning för vissa, exemplifieras nedan genom två citat. Företaget Sports Hearts, som är inriktade på folkhälsa beskriver till exempel målsättningen med sin lägerverksamhet så här:

”Ledarna arbetar med inkluderande ledarskap så att varje deltagare blir sedd och utvecklas i sin idrott. Genom idrotten öppnar vi en arena dit alla välkomnas med ett hjärta som slår för framtiden!” (6).

Ett annat företag, Prospect Camp, har elitfokus och beskriver sin lägerverksamhet på följande sätt:

”PROSPECT CAMP är en “Riktad Hockey Camp för Utvalda Talanger” tränade av specialiserade topptränare och erbjuder nyskapande, individuell specialinstruktion för morgondagens elitspelare. Företagets namn syftar till lovande men ej färdigutvecklade spelare mellan 10-17 år” (7).

Citaten ovan visar hur kommersiella aktörer försöker motivera deltagandet genom att locka med ett ”inkluderande ledarskap” respektive ”topptränare.” Det är vanligt att företagen i sin marknadsföring anspelar på att idrottsföreningar inte lyckas leverera det kunderna (alltså barn och föräldrar) vill ha.

De säger sig erbjuda en verksamhet som utmålas som något kvalitativt annorlunda än den föreningsdrivna verksamheten, till exempel att ingen utslagning sker, att olika idrotter och träningsformer ges utrymme och att tränarna är utbildade alternativt att de har egen erfarenhet av att bedriva elitidrott.

Tusen kronor per timme

Lägerverksamhet har länge arrangeras för unga lagbollspelare, däremot är det en relativt ny företeelse att individuell träning saluförs för unga lagidrottare.

Svenska Fotbollsakademin är en i raden av flera företag vars affärsidé är att sälja individuell spelarutbildning. Företaget, som startade 2006, specialiserar sig på lov-, helg- och kvällsutbildningar med olika inriktningar.

Önskar man individuell fotbollsträning i form av privatlektioner får man räkna med ett pris på över 1000 kronor per timme.

Deras produkter, som kurserna benämns, består av individanpassad träning och målgruppen är barn och ungdomar samt föreningsledare.

Priserna varierar men en ”tvåtimmars-clinic” för barn i 10-12-årsåldern kostar cirka 300 kronor. Önskar man individuell fotbollsträning i form av privatlektioner får man räkna med ett pris på över 1000 kronor per timme inklusive moms (8).

Utveckla till världsklass

Inom tennisen finns det företag som erbjuder ungdomsspelare att ta del av en så kallad elitsatsning. Tennisakademin Good to great Tennis Academy har som mål att “utveckla spelare till världsklass genom att skapa de bästa förutsättningarna för varje spelare” (9).

Hur mycket en sådan elitsatsning kostar är svårt att uppskatta, men om träningen och satsningen är omfattande kan det röra sig om flera hundratusen per år för en spelare.

Akademin samarbetar dock med ett antal andra företag och hoppas kunna erbjuda stipendium till lovande tennisungdomar som inte kan betala vad akademiträningen kostar. Det är nämligen ”sällan barnens talang matchar föräldrarnas plånbok”, som en av ägarna till företaget uttrycker det (10).

Outforskat område

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommersiella aktörer som erbjuder idrottsträning för unga ökar, och att syftet med den träning som erbjuds skiljer sig åt.

Men kommersialisering av barn- och ungdomsidrott i Sverige är ännu ett outforskat område och många frågor återstår att studera. Spelar det till exempel någon roll vem som organiserar ungas träning, och i vilken form den sker? Medför utvecklingen att utbudet blir smalare eller bredare? Och vilka barn och ungdomar har möjlighet att vara med?

Konsekvenserna av kommersialiseringen är ännu svåra att överblicka och hur föreningar, föräldrar och unga idrottare kommer att navigera i detta på många sätt förändrade idrottslandskap återstår att se.

Referenser

  1. Svensson, Andreas (2016) Kommersialisering av barn- och ungdomsidrott, självständigt arbete på masternivå, Stockholm: GIH.
  2. Peterson, Tomas (2005). Idrottens professionaliserings- och kommersialiseringsprocesser. Sociologisk forskning, (1), ss. 3-10.)
  3. Se Sweden Sport Academy: www.swedensportacademy
  4. Bourdieu, Pierre (1972) ”Sport and Social Class. I Social Science Information, 17:16, 819-840. För ytterligare resonemang, se t ex Norberg & Redelius (2013) ”Idrotten och kommersen”. I Wijkström (red.) Civilsamhället i samhällskontraktet. 2. uppl. [Stockholm]: European Civil Society Press.
  5. Wagnsson, Stefan & Augustsson, Christian (2015). Idrottsföräldrars syn på den kommersialiserade barn- och ungdomsidrotten. I Dartsch, Norberg & Pihlblad, Idrottens pris, Stockholm: Centrum för idrottsforskning.
  6. Se Sports heart: https://www.sportsheart.se/camp
  7. Se Prospect Camp: http://www.prospectcamp.se
  8. Se Svenska Fotbollsakademin: www.svfa.se
  9. Se Good to Great Academy: http://www.goodtogreatworld.com
  10. Dagens Industri, ”Oljemiljoner till tennisen”, onsdagen den 6 februari, 2013.

Forskare

Karin Redelius
Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer om:

barn- och ungdomsidrott
Karin Redelius
kommersiella idrottsaktörer

Artikelflöde

Nyhetsbrevswidget (undersidor)