Min läslista

Din läslista är tom.

13
Delningar
Lägg i läslista
Konståkning / Idrottsskador

Var tredje ung konståkare drabbad av skada

21 May 2021
Text: Moa Jederström, doktorand, Linköpings universitet

En ny studie visar att en tredjedel av unga konståkare har drabbats av en allvarlig skadeepisod under det senaste året. Studien visar även på ett samband mellan skador och antal överhoppade måltider per vecka samt undervikt.

I syfte att kartlägga idrottsskador hos unga konståkare, genomförde vi en enkätundersökning under våren 2019 bland alla licensierade tävlingsåkare från föreningar tillhörande Östra Götalands Konståkningsförbund.

I studien definierades idrottsskada som en skada eller smärta som uppkommit i samband med deltagande i konståkning och påverkat deltagande i träning eller tävling i konståkning.

Läs också:

Av totalt 400 åkare svarade 142 på enkäten. Fem pojkar uteslöts från vidare analys då deras svar skulle kunna identifieras. De resterande respondenter, 137 flickor, var mellan 6–23 år gamla, med en medelålder av 12,9 år.

Var tredje åkare skadad

Studien, som är accepterad för publicering i Frontiers in Sports and Active Living, visade att en tredjedel av unga kvinnliga konståkare under de senaste 12 månaderna hade drabbats av en allvarlig skadeepisod som påverkat deltagande i träning eller tävling i konståkning i minst tre veckor. En femtedel av de unga kvinnliga konståkarna rapporterade en pågående skadeepisod.

Majoriteten av skadorna för både den allvarliga (64 procent) och pågående skadeepisoden (81 procent) hade uppkommit på grund av överbelastning. Nedre extremiteten var den vanligaste skadelokalisationen (höft/ljumske, knä, vrist och fot) för både den allvarliga och pågående skadeepisoden.

En statistisk analys visade att äldre ålder och fler överhoppade huvudmåltider (frukost, lunch, middag) per vecka hade samband med både allvarlig skadeepisod det senaste året respektive pågående skadeepisod. En annan statistisk analys visade på ett samband mellan undervikt och/eller oregelbunden menstruation och en allvarlig skadeepisod.

Viktigt med kunskap om skaderisk

Resultaten indikerar att långvarig repetitiv fysisk belastning av tilltagande intensitet kombinerat med ett otillräckligt energiintag ökar risken för skada hos unga konståkare.

Andra populära artiklar:

En idrottsskada i ung ålder kan leda till långvarig funktionsnedsättning och påverka framtida idrottsutövande.  Det är viktigt att vuxna runtom unga idrottare har kunskap om skaderisken och vikten av att vila om en konståkare har en pågående smärta. Det är också viktigt att tidigt upptäcka idrottare som löper risk för att utveckla energibrist eller som redan har energibrist.

Samband mellan energiintag, undervikt, oregelbunden menstruation och skada bland konståkare bör utforskas vidare.

Om studien

Studien är utförd med stöd av Svenska Konståkningsförbundet samt Östra Götalands Konståkningsförbund. Resultaten ingår i den första delen av Moa Jederströms doktorandprojekt; om fysisk och psykisk hälsa bland unga svenska konståkare.

Kommande studier kommer utforska bl.a. mental hälsa bland unga konståkare, kulturen inom svensk konståkning samt exponering för psykiskt våld (och andra former av övergrepp) inom svensk konståkning.

21 May 2021
Text: Moa Jederström, doktorand, Linköpings universitet

Läs mer om:

barn- och ungdomsidrott
Idrottsskador
konståkning
kost

Artikelflöde

Nyhetsbrevswidget (undersidor)

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Utges av

link

Idrottsforskning.se ges ut av Centrum för idrottsforskning

08-120 537 00 (vxl)
cif@gih.se

Webbtillgänglighet