Min läslista

Din läslista är tom.

Foto: Linnéa Rheborg, Bildbyrån
259
Delningar
Lägg i läslista
Fysisk aktivitet / Hälsa

Stor minskning av 14-åringars steg per dag

29 May 2019
Text: Andreas Fröberg & Anders Raustorp, Göteborgs universitet

Yngre tonåringar rör sig allt mindre, det visar en ny studie med stegräknare. En dryg fjärdedel av 14-åringarnas steg har försvunnit på 17 år.

Idag finns en utbredd uppfattning om att barn och unga rör sig allt mindre. Den undersökning vi genomfört är dock en av få studier som hittills studerat förändringar i fysisk aktivitet genom objektiv mätning (i stället för genom t ex självskattning).

Med hjälp av förseglade stegräknare mätte vi skolelevers steg per dag under fyra vardagar år 2000 och 2017. Barnen i undersökningen var 8, 11 och 14 år och gick på sex olika skolor.

Få rörde sig tillräckligt

En jämförelse mellan 2000 och 2017 visar stora minskningar i fysisk aktivitet, särskilt hos de äldre barnen.

Om studien

I studien deltog 332 elever (år 2000) och 562 elever (år 2017). Vid båda mättillfällena användes samma typ av förseglade stegräknare. Samma sex skolor ingick i undersökningarna.

Läs mer i tidskriften Acta Paediatrica.

De 14-åriga pojkarnas steg per dag minskade med ungefär 30 procent mellan de två mättillfällena, vilket motsvarar 4 600 färre steg. För flickor i samma ålder var minskningen 24 procent, eller ungefär 3 000 färre steg per dag.

Översatt till hälsorekommendationen om antal steg per dag innebär det att knappt 30 procent av pojkarna i åldersgruppen rörde sig tillräckligt. Jämfört med drygt 80 procent år 2000. Nedgången för flickor var också kraftig under samma period – från 60 till 20 procent.

Små förändringar bland de yngsta

En nedgående trend finns även bland 11-åringarna, även om minskningen inte är fullt lika dramatisk. Bland de yngsta deltagarna var skillnaderna däremot små. Gruppen flickor 8 år visade samma aktivitet 2000 och 2017. Åttaåriga pojkar tog något fler steg per dag 2017.

Kräver insatser

Eftersom undersökningen är gjord med stegräknare kan man inte avgöra hur intensivt barnen rör sig. Vi vet därför inte om minskningen beror på ökat stillasittande eller på en minskning i aktivitetens intensitet. Vi tror dock att en ökad användning av datorer, mobiltelefoner och läsplattor kan ha lett till ökat stillasittande. Våra resultat visar att det krävs insatser för att främja fysisk aktivitet bland unga, framför allt för tonåringar.

Referenser

Raustorp, A. & Fröberg, A. Comparisons of pedometer-determined weekday physical activity among Swedish school children and adolescents in 2000 and 2017 showed the highest reductions in adolescents. Acta Paediatrica 2018.

Forskare

Anders Raustorp
Docent
Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Andreas Fröberg
Doktor
Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Läs mer om:

Andreas Fröberg
Fysisk aktivitet
ungas hälsa

Artikelflöde

Nyhetsbrevswidget (undersidor)