Min läslista

Din läslista är tom.

2540
Delningar
Lägg i läslista
Äldre och träning / Hälsa

Motion mot inflammation – fysisk aktivitet viktigt för äldres hälsa

9 Jan 2018
Text: Fawzi Kadi och Andreas Nilsson, Örebro universitet
Ingår i temat: Äldre och träning

Nya rön visar att kronisk inflammation i blodomloppet hos äldre är vanligt och kan bidra till såväl diabetes som hjärt-och kärlsjukdom. Fysisk träning är en viktig faktor för att motverka detta förlopp och främja ett hälsosamt åldrande. Det skriver Fawzi Kadi och Andreas Nilsson, forskare vid Örebro Universitet.

Forskning har på senare tid visat att kroniskt förhöjda nivåer av inflammation i blodomloppet, så kallad ”åldersinflammation” är ett vanligt förekommande tillstånd hos äldre (1).
Detta tillstånd tycks föregå uppkomsten av metabolt syndrom (bukfetma, förhöjt blodtryck och blodsocker, samt förhöjda blodfetter) (2), vilket omfattar en samling starka riskfaktorer för utveckling av sjukdom och funktionsnedsättning.

Åldersinflammation kan ligga bakom kronisk muskelförlust

Studier vi genomfört tyder på att åldersinflammation bland annat negativt påverkar förmågan till celldelning samt bildning av nya blodkärl hos cellerna i blodkärlsväggen – vilket i sin tur till exempel kan förklara ett förhöjt blodtryck (3).
Vi har även sett att åldersinflammation kan ligga bakom kronisk muskelförlust (så kallad sarkopeni) som drabbar äldre och påverkar såväl livskvalitet som funktion i det dagliga livet.

Fysisk aktivitet och stillasittande tid

På senare år har forskning om stillasittande rönt växande uppmärksamhet. Utgångspunkten är att själva stillasittande i sig utgör en riskfaktor oberoende av hur fysiskt aktiv individen är den övriga tiden.

En forskningsstudie vi genomfört på 120 äldre kvinnor visar dock att sambandet mellan perioder av långvarigt stillasittande och ökad risk för metabolt syndrom försvagas kraftigt när man tar hänsyn till hur fysisk aktiv personen är under övrig tid på dagen (6). Omfattning av fysisk aktivitet – snarare än stillasittande tid – tycks alltså påverka risken för ohälsa.

Omfattning av fysisk aktivitet – snarare än stillasittande tid – tycks påverka risken för ohälsa.

Studiens resultat pekar på vikten av ökad fysisk aktivitet, med särskild fokus på aktiviteter av minst måttlig intensitet, för att främja ett hälsosamt åldrande.

Träning dämpar inflammation

Med kunskapen om att motionsaktiviteter kan minska risken för metabolt syndrom och ohälsa, så har vi velat studera hur olika aktivitetsmönster och fysisk träning kan länkas till grad av åldersinflammation.

Preliminära resultat från ett ännu pågående forskningsprojekt tyder på att motionsaktiviteter (i enlighet med rådande rekommendationer om fysisk aktivitet) kan dämpa markörer för inflammation. Ett intressant fynd är också att den preventiva effekten på åldersinflammation tycks kunna ske oavsett om personen redan har metabolt syndrom eller inte.

Den preventiva effekten på åldersinflammation tycks ske oavsett om personen redan har metabolt syndrom eller inte

Vidare analyser blir dock nödvändiga för att bekräfta dessa preliminära fynd. För att närmare kunna kartlägga betydelsen av fysisk aktivitet på åldersinflammation är fler välkontrollerade träningsinterventioner särskilt viktiga.

Kost och träning samspelar

I syfte att bromsa åldersrelaterad förlust av muskelmassa har vi även genomfört en studie på två grupper av äldre kvinnor som inte styrketränat sedan tidigare. Den ena gruppen fick genomföra ett 24 veckors styrketräningsprogram, medan kontrollgruppen inte ändrade sina vanor.

Styrketräningen ledde till ökad muskelstyrka och bibehållen muskelmassa hos kvinnorna i träningsgruppen, medan muskelmassan minskade hos kontrollgruppen (7,8). Studien visade också att effekten av styrketräningen på muskelmassan och muskelstyrkan påverkades av de kostvanor som kvinnorna som genomgick styrketräningen hade.

Detta indikerar att större hälsovinster kan väntas från interventioner som adresserar förändring av motionsvanor såväl som matvanor (7,8).

Mer forskning kommer att krävas för att förstå hur effekter av fysisk träning och kostintag samspelar på utveckling av åldersinflammation och fysisk funktion, vilket kan ge ett efterfrågat kunskapsunderlag för hur ett hälsosamt åldrande bäst kan främjas.

Referenser

1. Ferrucci L, m-fl. Blood. 2005, 105:2294-9
2. Wellen KE, m.fl. J Clin Invest. 2005, 115:1111-9
3. Hosford-Donovan A, m.fl. Maturitas. 2016,89:52-7
4. Wåhlin-Larsson B, m.fl. Age. 2014, 36:9718
5. Wåhlin-Larsson B, m.fl. Cell Physiol Biochem. 2017, 44:267-278
6. Nilsson A, m.fl. PloS One. 2017, 12:e0175496
7. Strandberg E, m.fl. J Appl Physiol. 2015, 119:918-25
8. Edholm P, m.fl. J Appl Physiol. 2017, 23:190-196

Forskare

Fawzi Kadi
Örebro universitet, Hälsoakademin
019-30 11 60

Läs mer om:

Äldre
Fysisk aktivitet
Styrketräning

Tema: Motion mot inflammation – fysisk aktivitet viktigt för äldres hälsa (8 artiklar)

Regelbunden träning och proteinrik mat – bästa receptet för ett gott åldrande

Äldre och träning Äldre behöver styrketräna tre gånger i veckan för att bibehålla den fysiska funktionen. Ett ökat proteinintag kan också göra att musklerna bevaras bättre och att risken för att tappa rörelseförmågan minskar.

Ont av artros? Träna på!

Behandla artros Träning är en effektiv och säker smärtlindrare vid artros, visar forskning. Rätt anpassad träning får till och med många att avboka sin knä- eller höftoperation.

Gåfotboll bryter fördomar om föreningsidrott för äldre

Idrott hela livet När blir man för gammal för idrott? Två svenska studier har tittat närmare på det växande fenomenet gåfotboll, där vissa spelare är över 80 år.

Omega-3 viktigt för optimal träningseffekt hos äldre kvinnor

Kost och träning Äldre kvinnor som vill bibehålla sin muskelstyrka bör vara fysiskt aktiva, styrketräna två gånger i veckan och äta en hälsosam kost som är rik på omega-3-fettsyror. Det en ny avhandling vid Örebro universitet.

Två portioner grönsaker per dag räcker för att skydda äldre mot inflammation

Kost Endast två portioner grönsaker per dag kan minska risken för inflammation som slår till mot flera ställen i kroppen samtidigt. Frukt däremot verkar inte ha samma effekt. Det visar en ny avhandling om äldre från Örebro universitet.

Träning ger skydd mot åldersinflammation och metabola syndromet

Äldre och träning Nya rön visar att kronisk inflammation i blodomloppet hos äldre är vanligt och kan bidra till såväl diabetes som hjärt-och kärlsjukdom. Fysisk träning är en viktig faktor för att motverka detta förlopp och främja ett hälsosamt åldrande. Det skriver Fawzi Kadi och Andreas Nilsson, forskare vid Örebro Universitet.

Tuff träning testas på pensionärer

Äldre och träning Högintensiv intervallträning har ökat i popularitet. Men kan det vara något även för äldre? Svenska forskare genomför en pilotstudie på området.

Stor potential i gymträning för äldre

Fysisk aktivitet på recept istället för läkemedel blir allt vanligare. Äldre personer hänvisas ofta till träning på kommersiella gym. Träningen ger dem både bättre hälsa och nya sociala kontakter. Men mötet med gymkulturen är inte helt friktionsfri.

Artikelflöde

Nyhetsbrevswidget (undersidor)