Min läslista

Din läslista är tom.

448
Delningar
Lägg i läslista
Kost och träning / Hälsa

Omega-3 viktigt för optimal träningseffekt hos äldre kvinnor

4 Sep 2020
Text: Peter Edholm, Universitetsadjunkt, Medicine doktor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
Ingår i temat: Äldre och träning

Äldre kvinnor som vill bibehålla sin muskelstyrka och rörelseförmåga bör leva ett fysiskt aktivt liv, styrketräna två gånger i veckan och äta en hälsosam kost som är rik på omega-3-fettsyror. Det visar Peter Edholms avhandling vid Örebro universitet.

Vid åldrande sker en förlust av muskelmassa och en försvagning av muskelstyrka vilket bidrar till en försämrad rörelseförmåga. Dessa förändringar påverkar på sikt individens möjligheter att utföra olika vardagsaktiviteter och därmed förmågan att fortsätta leva ett självständigt liv (1). Äldre kvinnor är särskilt utsatta då de ofta lever längre och har ett sämre utgångsläge med mindre muskelmassa och lägre styrka jämfört med män (2).

Styrketräning anses idag vara den främsta metoden för att minska åldersrelaterad förlust av muskelmassa och styrka. Både Världshälsoorganisationen (WHO) och Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att äldre personer utför styrketräning minst två gånger per vecka.

Svårare för äldre

Äldre personer har dock svårare att bygga muskler jämfört med yngre, till exempel rapporteras ofta mindre ökningar i muskelmassa hos äldre och detta tycks vara särskilt uttalat hos äldre kvinnor (3). En teori är att det beror på att många äldre har en så kallad kronisk låggradig inflammation i kroppen, som bidrar till åldrandet och stör muskeluppbyggnaden.

Vi undersökte därför om styrketräning i kombination med en hälsosam kost, rik på omega-3 fettsyror som har anti-inflammatoriska egenskaper, skulle kunna bidra till att minska graden av inflammation hos äldre kvinnor och därmed göra att styrketräningen fick bättre effekt.

Mer muskler med omega-3

I studien deltog 63 kvinnor i åldern 65-70 år. Alla var friska, hade god hälsa och ingen hade styrketränat innan. Deltagarna delades upp i tre grupper: En grupp som fick träna styrketräning, en grupp som tränade styrketräning plus åt en hälsosam diet med mycket omega-3, samt en kontrollgrupp.

Träningsprogrammet bestod av 24 veckors styrketräning i gym, tre gånger i veckan. Fokus låg på benövningar (benspark och benpress) men även bål och överkropp tränades. Den hälsosamma dieten var baserad på rådande Nordiska kostrekommendationerna med tillägget att omega-3 intaget var extra stort. Deltagarna åt därför mycket lax, sill, makrill, valnötter, rapsolja etc.

Efter 24 veckors hade alla kvinnor som styrketränat ökat sin styrka och fått bättre rörelseförmåga, men det vara bara de kvinnor som kombinerade styrketräning med en kost rik på omega-3 som lyckades öka sin muskelmassa (4).

Studierna visar att

  • Äldre kvinnor bör styrketräna två gånger i veckan, gärna i kombination med en hälsosam kost med omega-3 för att få optimal effekt av träningen.
  • Brist på fysisk aktivitet är mer farligt för hälsan än stillasittande i sig. Sträva efter att lägga till mer fysisk aktivitet.
  • Fysisk aktivitet på en hög nivå i åldern 65–70 år är förknippat med en god funktionell förmåga, även hos de som varit stillasittande tidigare i livet.

Studien visade också att både explosiv muskelstyrka och rörelseförmåga ökade mer hos kvinnorna som kombinerade styrketräning med en kost rik på omega-3 (5). Detta är viktigt eftersom explosiv muskelstyrka, det vill säga hur snabbt vi kan skapa muskelkraft har stor betydelse för vår förmåga att exempelvis kliva upp på en pall eller återfå balansen om vi halkar.

Vi kunde dock inte se någon tydlig minskning i den låggradiga inflammationen i blodet, däremot noterade vi en ökning av ämnet mTOR som är en mycket viktig substans för reglering av muskeluppbyggnaden. Detta är i linje med andra studier som även de visat en ökning av mTOR och ökad muskeluppbyggnad efter att äldre försökspersoner fått äta fiskolja rik på omega-3 (6). Fler studier behövs för att kartlägga vilka exakta mekanismer som gör att en omega-3-rik kost ger en ökad muskelmassa i samband med styrketräning hos denna målgrupp.

Aldrig för sent att börja träna

En annan av avhandlingens studier (7) som genomfördes på 112 friska kvinnor i åldern 65-70 år visade att de kvinnor som var mest fysiskt aktiva vid studiens start hade en bättre rörelseförmåga jämfört med de som var mindre aktiva, och att detta var oberoende av hur aktiva de varit tidigare i livet.

Det vill säga att fysisk aktivitet på en hög nivå vid äldre ålder är förknippat med en god funktionell förmåga även hos de som varit stillasittande tidigare i livet. Avhandlingen ger därmed vetenskapligt stöd till det kända ordspråket att ”det är aldrig för sent att börja träna”.

Under senare år har forskning om stillasittande rönt stor uppmärksamhet och det har föreslagits att stillasittande i sig är en riskfaktor för rörelseförmågan oavsett hur aktiv individen är i övrigt. I vår studie (7) kunde vi dock visa att de negativa effekterna av stillasittande försvann helt när hänsyn tagits till hur fysiskt aktiv personen var övriga delen av dagen.

Detta är i linje med resultaten från en relativt ny studie i den välrenommerade tidskriften The Lancet. Denna studie, med mer än en miljon deltagare, visade att sambandet mellan stillasittande och risk för död avtog kraftigt eller neutraliserades helt om individerna var måttligt fysisk aktiva minst 60 minuter under resten av dagen (8).

Det tyder på att det är bristen på fysisk aktivitet som är dålig för hälsan, inte för mycket stillasittande i sig. Fokus bör därför ligga på att öka tiden av fysisk aktivitet, som exempelvis snabba promenader, snarare än att försöka minska på den tiden stillasittande.

Viktig kunskap för både individ och samhälle

Sammanfattningsvis bidrar denna avhandling till ökad kunskap om träning och kost vilket förhoppningsvis kan hjälpa fler individer att kunna leva ett funktionellt och bra liv så länge som möjligt.

Men denna kunskap är även viktig ur ett samhällsperspektiv då det sker en kraftig ökning av antalet äldre i de flesta västerländska länder inklusive Sverige. Då åldrande är associerat med ett ökat behov av vård medför detta skifte mot en större andel äldre i befolkningen en stor utmaning för sjukvårdssystemet och äldreomsorgen. Därför är det även samhällsekonomiskt viktigt att äldre är friska och hälsosamma så länge som möjligt.

Referenser

1. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, Boirie Y, Bruyère O, Cederholm T, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age and ageing. 2019;48(4):601.
2. Skelton DA, Greig CA, Davies JM, Young A. Strength, power and related functional ability of healthy people aged 65-89 years. Age and ageing. 1994;23(5):371-7.
3. Kosek DJ, Kim JS, Petrella JK, Cross JM, Bamman MM. Efficacy of 3 days/wk resistance training on myofiber hypertrophy and myogenic mechanisms in young vs. older adults. Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985). 2006;101(2):531-44.
4. Strandberg E, Edholm P, Ponsot E, Wahlin-Larsson B, Hellmen E, Nilsson A, et al. Influence of combined resistance training and healthy diet on muscle mass in healthy elderly women: a randomized controlled trial. Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985). 2015;119(8):918-25.
5. Edholm P, Strandberg E, Kadi F. Lower limb explosive strength capacity in elderly women: effects of resistance training and healthy diet. Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985). 2017;123(1):190-6.
6. Smith GI, Atherton P, Reeds DN, Mohammed BS, Rankin D, Rennie MJ, et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids augment the muscle protein anabolic response to hyperinsulinaemia-hyperaminoacidaemia in healthy young and middle-aged men and women. Clin Sci (Lond). 2011;121(6):267-78.
7. Edholm P, Nilsson A, Kadi F. Physical function in older adults: Impacts of past and present physical activity behaviors. Scand J Med Sci Sports. 2019;29(3):415-21.
8. Ekelund U, Steene-Johannessen J, Brown WJ, Fagerland MW, Owen N, Powell KE, et al. Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. Lancet. 2016;388(10051):1302-10.

Forskare

Peter Edholm
Universitetsadjunkt, Medicine doktor
Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Läs mer om:

Äldre
kost
Styrketräning

Tema: Omega-3 viktigt för optimal träningseffekt hos äldre kvinnor (8 artiklar)

Regelbunden träning och proteinrik mat – bästa receptet för ett gott åldrande

Äldre och träning Äldre behöver styrketräna tre gånger i veckan för att bibehålla den fysiska funktionen. Ett ökat proteinintag kan också göra att musklerna bevaras bättre och att risken för att tappa rörelseförmågan minskar.

Ont av artros? Träna på!

Behandla artros Träning är en effektiv och säker smärtlindrare vid artros, visar forskning. Rätt anpassad träning får till och med många att avboka sin knä- eller höftoperation.

Gåfotboll bryter fördomar om föreningsidrott för äldre

Idrott hela livet När blir man för gammal för idrott? Två svenska studier har tittat närmare på det växande fenomenet gåfotboll, där vissa spelare är över 80 år.

Omega-3 viktigt för optimal träningseffekt hos äldre kvinnor

Kost och träning Äldre kvinnor som vill bibehålla sin muskelstyrka bör vara fysiskt aktiva, styrketräna två gånger i veckan och äta en hälsosam kost som är rik på omega-3-fettsyror. Det en ny avhandling vid Örebro universitet.

Två portioner grönsaker per dag räcker för att skydda äldre mot inflammation

Kost Endast två portioner grönsaker per dag kan minska risken för inflammation som slår till mot flera ställen i kroppen samtidigt. Frukt däremot verkar inte ha samma effekt. Det visar en ny avhandling om äldre från Örebro universitet.

Träning ger skydd mot åldersinflammation och metabola syndromet

Äldre och träning Nya rön visar att kronisk inflammation i blodomloppet hos äldre är vanligt och kan bidra till såväl diabetes som hjärt-och kärlsjukdom. Fysisk träning är en viktig faktor för att motverka detta förlopp och främja ett hälsosamt åldrande. Det skriver Fawzi Kadi och Andreas Nilsson, forskare vid Örebro Universitet.

Tuff träning testas på pensionärer

Äldre och träning Högintensiv intervallträning har ökat i popularitet. Men kan det vara något även för äldre? Svenska forskare genomför en pilotstudie på området.

Stor potential i gymträning för äldre

Fysisk aktivitet på recept istället för läkemedel blir allt vanligare. Äldre personer hänvisas ofta till träning på kommersiella gym. Träningen ger dem både bättre hälsa och nya sociala kontakter. Men mötet med gymkulturen är inte helt friktionsfri.

Artikelflöde

Nyhetsbrevswidget (undersidor)