Min läslista

Din läslista är tom.

33
Delningar
Lägg i läslista
Idrottspsykologi / Ledarskap

Trygga unga en förutsättning för framgångsrika idrottskarriärer

23 Dec 2022
Text: Johan Pihlblad, redaktör

En trygg, säker och hållbar idrottsmiljö lägger grunden till en framgångsrik karriär. Det konstaterar idrottspsykologer med lång erfarenhet av elitidrott.
– Ha ett helhetsperspektiv på unga och miljön runt dem. Ledare har ett viktigt uppdrag att förbereda ungdomar för framtiden. Inte bara fokusera på nästa tävling, säger Carolina Lundqvist, docent i idrottspsykologi.

Tonåren är en omtumlande tid i en människas liv. Då sker stora fysiska och psykologiska förändringar. Det är samtidigt en viktig utvecklingsperiod för elitsatsande idrottsungdomar. Vissa flyttar även hemifrån för att gå på ett idrottsgymnasium och hamnar i många nya miljöer.

Se hela seminariet

Artikeln är ett utdrag från det livestreamade seminariet Idrottspsykologi för unga idrottare som anordnades av Centrum för idrottsforskning den 30 nov 2022.

Seminariet ingår i serien Bra barnidrott som är en bro mellan idrottsforskningen och de som praktiskt jobbar med barn- och ungdomsidrott och erbjuder intressanta föredrag, samtal och ger konkreta tips och råd.

Se de två tidigare seminarierna här:

Så ökar du ungas delaktighet i idrotten – YouTube
Bygg barns inre motivation – YouTube

I den turbulenta tillvaron är det särskilt viktigt att vuxna tar ansvar och skapar en trygg, säker och hållbar miljö runt den unga idrottaren. Det poängterar idrottspsykologerna Carolina Lundqvist och Göran Kenttä. Båda är erfarna forskare som arbetat nära många svenska elitidrottare.

– Det är en förutsättning för motivation, mental hälsa och framgång på lång sikt, säger Carolina Lundqvist.

Viktigt med helheten

En ung idrottare befinner sig inte i ett vacuum. Det finns en massa faktorer i idrotten och det övriga livet som påverkar psyket. Därför behöver ledare och andra vuxna ha ett helhetsperspektiv när de arbetar med ungdomar.

Ta tempen på trygghetsklimatet

För att skaffa sig en bild av den psykologiska tryggheten och säkerheten i träningsgruppen kan du som ledare be de idrottande ungdomarna att besvara dessa påståenden på skala från 1- 5.

1 = Stämmer inte alls, 5 = Stämmer helt.

1. Om du begår ett misstag i din träningsgrupp så hålls det oftast emot dig.
2. De som är med i din träningsgrupp kan samtala om problem och svåra ämnen.
3. Det händer att personer i din träningsgrupp stöter ut andra för att de är annorlunda.
4. Det är tryggt att ta risker i din träningsgrupp.
5. Det är svårt att be andra i din träningsgrupp om hjälp.
6. I din träningsgrupp skulle ingen avsiktligt agera på ett sätt som förminskar eller underminerar dina ansträngningar.
7. Dina unika färdigheter och förmågor värdesätts och tas till vara i din träningsgrupp.

Idrottsmiljön är hållbar när den känns stimulerande och utvecklande och man undviker skador. Inte minst onödiga överbelastningsskador som beror på ett felaktigt träningsupplägg, understryker Göran Kenttä. Elitsatsande unga befinner sig ofta i olika tränings- och tävlingsmiljöer, vilket är en risk.

– Då har alla vuxna runtomkring ett jättestort ansvar att se till att belastningen inte blir för hög, säger han.

Miljön är trygg och säker när man känner att man kan be om hjälp eller begå misstag utan rädsla för repressalier. Man får heller inte glömma bort att ha roligt, påpekar han.

– När man är trygg i en grupp blir man också sitt bästa jag. Då vågar man göra bort sig, göra fel, be om hjälp och vara sårbar. Det är otroligt viktig för att man ska trivas och utvecklas och må bra i en grupp, säger Göran Kenttä.

Krav är positivt

Budskapet om välbefinnande konkurrerar med gammal och levande idé, om att det krävs lidande och smärta för att nå toppen. Det är en mycket problematisk uppfattning inom idrotten, som motverkar syftet och leder till otrygga miljöer, anser Göran Kenttä.

Andra populära artiklar:

Det betyder inte att det är negativt att ställa krav på unga. Tvärtom, påpekar Carolina Lundqvist. Men det är viktigt att idrottare inte lämnas ensamma med svåra utmaningar.

– Det är väldigt lärorikt att ta sig förbi hinder på vägen. Men vi behöver guida dem genom utmaningar. Då behövs ett bra stöd som är anpassat till den idrottsliga utveckling och nivå de befinner sig på. Och de utmaningar de möter i den övriga tillvaron.

Ta oro på allvar

Ledare och andra vuxna runt unga idrottare behöver vara lyhörda för när något är fel och inte backa för obehag, anser idrottspsykologerna.

– Den egna oron är en bra värdemätare. Våga lyssna och våga fråga. Man behöver inte alltid göra så mycket i stunden. Man har tid på sig att fundera kring hur vi ska gå vidare och kanske rådfråga någon, säger Carolina Lundqvist.

Mer läsning och tips

Webbplatsen  Idrottspsykologi – prestation och hälsa är framtagen av Riksidrottsförbundet, avdelningen Elitidrott, och riktar sig främst till tävlings- eller elitidrottare i gymnasieåldern eller äldre, men är även en resurs för personer runt om den aktiva.

www.idrottspsykologi.rf.se

Handboken Den hållbara skidåkaren är framtagen av Svenska Skidförbundet och ger råd och guidning kring frågor inom området energibalans, energibrist och ätstörningar hos idrottare.

Artikeln De sju största riskområdena inom barn och ungdomsidrotten hjälper ledare, föräldrar och andra personer som på olika sätt deltar i barn och ungas idrottande att bli bättre på att få syn på, förändra och förebygga osunda idrottsmiljöer.

https://www.idrottsforskning.se/att-forsta-sarbara-och-osunda-idrottsmiljoer-inom-barn-och-ungdomsidrotten/

Forskare

Carolina Lundqvist
Leg. KBT-Psykoterapeut och Docent
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet
Göran Kenttä
Fil. dr. psykologi, ansvarig för idrottspsykologi på RF, författare och idrottspsykologisk rådgivare.
Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer om:

Idrottspsykologi
talangutveckling

Artikelflöde

Nyhetsbrevswidget (undersidor)

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Utges av

link

Idrottsforskning.se ges ut av Centrum för idrottsforskning

08-120 537 00 (vxl)
cif@gih.se

Webbtillgänglighet