Min läslista

Din läslista är tom.

11
Delningar
Lägg i läslista
Talangjakt / Övrig forskning

Svårt att sålla ut idrottstalanger med hjälp av generella kognitiva tester

20 Jun 2022
Text: Redaktionen

Vilka typer av kognitiva färdigheter är viktiga för idrottares prestation? En ny stor forskningsöversikt visar att generella kognitiva förmågor spelar en betydligt mindre roll än idrottsspecifik beslutsfattningsförmåga.

– Detta motsäger de budskap som framförts i media de senaste åren att tester av generella exekutiva funktioner utan idrottskoppling kan användas för att skilja på bättre och sämre idrottare och förutse vem som kommer att bli elitidrottare, säger Anton Kalén, postdoktor i Högskolan i Skövde.

Om kognitiva funktioner och färdigheter

Termer som kognitiv funktion och kognitiv förmåga har från början av 2000-talet alltmer kommit att ersätta termen intelligens.

Med kognitiv förmåga avses effektiviteten hos kognitionen, den psykiska funktion som består i att ta in information, minnas och återge samt att på olika sätt bearbeta information.

Kognitiva färdigheter är speciella kognitiva förmågor som att förstå samband, analysera komplexa sammanhang, utforma en framställning i visst ämne och så vidare. Hit hör förmåga att minnas, dra slutsatser, använda eget och främmande språk i olika sammanhang och för olika sammanhang, göra matematiska beräkningar, se relationer, upptäcka likheter och skillnader med mera.

Källa: Natur & Kulturs Psykologilexikon

Totalt har resultaten från 142 enskilda studier slagits ihop i en metaanalys för att ge den bredaste jämförelsen av hur olika typer av kognitiva funktioner och färdigheter skiljer sig mellan bättre och sämre idrottare. Totalt inkluderas tester av 8 860 idrottare från 39 olika sporter, varav 3 135 fotbollsspelare, i sammanställningen.

Även om bättre idrottare som grupp var bättre på alla typer av kognitiva tester, var skillnaderna i generella, icke-idrottsspecifika tester för små för att kunna skilja idrottare åt på individnivå. I sex av tio fall förväntas bättre idrottare prestera bättre på icke-idrottsspecifika kognitiva tester än sämre idrottare, vilket är marginellt bättre än slumpen.

I jämförelse förväntas bättre idrottare prestera bättre på idrottsspecifika beslutsfattningstester åtta gånger av tio. Resultaten var likvärdiga både för barn, ungdomar och vuxna.

Tester med litet värde

Studien är resultat av ett samarbete mellan forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Skövde, tillsammans med en grupp av internationellt ledande forskare. Den är publicerad i den ansedda tidskriften Psychological Bulletin.

Det finns tyvärr gott om produkter som marknadsförs mot klubbar och förbund med löfte att hitta genvägar till att tidigt identifiera talanger

Studiens resultat har även praktiska följder för personer som arbetar med idrott och talangutveckling.

– Det finns tyvärr gott om produkter som marknadsförs mot klubbar och förbund med löfte att hitta genvägar till att tidigt identifiera talanger inom idrott. Vissa av dessa produkter lyfter fram olika typer av generella kognitiva tester utan idrottskoppling. Tittar man på den samlade forskningen, som vi nu gjort, så finns ett svagt, om ens något, stöd för att dessa tester har något värde. Däremot verkar tester och förmågor som är tydligt idrottsspecifika vara desto viktigare för prestation, säger Magnus Lindwall, professor på GIH.

20 Jun 2022
Text: Redaktionen

Läs mer om:

Idrottspsykologi
talangutveckling

Artikelflöde

Nyhetsbrevswidget (undersidor)