Min läslista

Din läslista är tom.

30
Delningar
Lägg i läslista
Löpning / Idrottsskador

Skoval spelar liten roll för skaderisken

24 Nov 2022
Text: Victor Bengtsson, universitetsadjunkt på fysioterapeutprogrammet, Uppsala universitet

Idag finns ett enormt utbud av olika typer av löparskor. Ny forskning visar dock att valet av löpsko inte påverkar skaderisken. Det viktiga kan istället vara att ha flera par skor att växla mellan.

Det är en vanlig uppfattning att löparskorna har en stor inverkan på skaderisken (1). Eftersom olika typer av löparskor påverkar löpsteget och därigenom förändrar hur belastningen fördelas mellan olika kroppsdelar (2) är det lätt att tänka sig att även skaderisken påverkas.

Men ny forskning visar att så inte verkar vara fallet. Tidigare i år publicerades en systematisk översiktsartikel (3) som sammanställt långtidsstudier som jämfört hur många skador löpare ådrar sig med olika typer av skor.

Till översikten inkluderades 12 studier, varav nio utförts på löpare på motionärsnivå och tre på militärer. I studierna jämfördes en mängd olika skotyper med varandra (se faktaruta).

Läs också:

Genomgående visade det sig att typen av löparsko inte påverkade deltagarnas risk att ådra sig löprelaterade skador. Inte heller när skorna anpassades efter deltagarnas fötter eller löpsteg såg man någon effekt på skaderisken.

Forskarna menade samtidigt att resultaten av översikten ska tolkas med försiktighet. Dels för att inte alla studier hade jämfört olika typer av skor, dels för att deltagarantalet i studierna ofta var lågt och att deltagarna i regel visste vilken typ av löparsko de fick använda.

Att tänka på när man väljer löparskor

Om nu valet av skor inte verkar ha betydelse för skaderisken – vad ska man då tänka på när man köper nya löparskor? Här kommer två bra grundläggande tips.

1, Välj bekväma skor

Föga förvånande bör du välja skor du tycker är bekväma, men inte bara för att de är just bekväma. Man har nämligen sett att bekväma inlägg i skorna kan minska skaderisken (4) och det har föreslagits att detsamma ska gälla bekväma skor.

Om bekväma skor minskar risken för löprelaterade skador återstår att bevisa. Teorin bygger dock på att varje individ har sitt eget föredragna rörelsemönster (5). Skor som upplevs bekväma låter sannolikt löpsteget ske så naturligt som möjligt och arbetar med, snarare än mot, det naturliga löpsteget. Vilket sannolikt minskar belastningen på kroppen och i förlängningen även skaderisken.

Andra populära artiklar:

2, Alternera mellan flera par skor

Att alternera mellan flera par löparskor har associerats med en minskad risk för löprelaterade skador (6). Detta skulle kunna förklaras av att skornas egenskaper förändras i takt med att de slits ut (7). Du kan därför behöva ge kroppen tid att anpassa sig till det nya belastningsmönstret som skobytet medför, även om du byter skor till samma modell som tidigare.

En annan förklaring skulle kunna vara att ett alternerande mellan löparskor medför att belastningen fördelas på olika delar av kroppen med olika typer av löparskor (2). Kan vi fördela belastningen på olika kroppsdelar, kan vi sannolikt löpa mer innan belastningen överstiger kroppsdelarnas belastningstolerans.

Att ge kroppen tid till anpassning är sannolikt också en bra idé om du har tänkt byta till en annan typ av löparsko, exempelvis från maximalistiska till minimalistiska löparskor (se faktaruta). Vissa studier visar nämligen på en ökad skaderisk när löpare går från att använda en typ av löparskor till en annan (8). Huruvida du har en högre skaderisk i samband med en sådan övergång beror sannolikt på hur stor förändringen är och hur gradvis den sker.

Fakta: Olika typer av löparskor

Löparskor kan delas in i olika kategorier utifrån skornas egenskaper. Det saknas konsensus gällande hur skor ska klassificeras, såväl inom forskningen som mellan tillverkare, men i grova drag finns följande kategorier av löparskor:

Minimalistiska skor
Lätta, tunna, platta och flexibla skor med mjuk mellansula. I regel synonymt med ”barfotaskor”.

Maximalistiska skor
Kraftigt uppbyggda skor med tjock sula med rejäl dämpning. I likhet med minimalistiska skor har skorna ofta liten lutning från häl till tå.

Motion control-skor
Ofta lite tyngre och rigida löparskor med en fast mellansula, kraftig hälkappa, pronationsstöd och brant lutning från häl till tå. Motion control syftar till att minska överdriven rörelse av foten under löpsteget, exempelvis en påtaglig pronation.

Stabila skor
Likar motion control-skor men mellansulan är lite mjukare och skon är mer flexibel i framfoten. Lutningen från häl till tå varierar mellan modeller.

Neutrala/dämpade skor
En flexibel sko med mjuk mellansula. Pronationsstöd samt förstärkning av hälkappan och ökad vridstyvhet i mellanfoten kan förekomma. Skon är i regel tyngre än minimalistiska skor men ofta lättare än de övriga.

Referenser

1. Dhillon GK, Hunt MA, Reid AL, Esculier JF. What are the perceptions of runners and healthcare professionals on footwear and running injury risk? BMJ Open Sport Exerc Med. 2020;6(1):e000767.
2. Perkins KP, Hanney WJ, Rothschild CE. The risks and benefits of running barefoot or in minimalist shoes: a systematic review. Sports Health. november 2014;6(6):475–80.
3. Relph N, Greaves H, Armstrong R, Prior TD, Spencer S, Griffiths IB, m.fl. Running shoes for preventing lower limb running injuries in adults. Cochrane Database Syst Rev. 22 augusti 2022;8:CD013368.
4. Mündermann A, Stefanyshyn DJ, Nigg BM. Relationship between footwear comfort of shoe inserts and anthropometric and sensory factors. Med Sci Sports Exerc. november 2001;33(11):1939–45.
5. Nigg BM, Baltich J, Hoerzer S, Enders H. Running shoes and running injuries: mythbusting and a proposal for two new paradigms: ”preferred movement path” and ”comfort filter”. Br J Sports Med. oktober 2015;49(20):1290–4.
6, Malisoux L, Ramesh J, Mann R, Seil R, Urhausen A, Theisen D. Can parallel use of different running shoes decrease running-related injury risk? Scand J Med Sci Sports. februari 2015;25(1):110–5.
7. Rethnam U, Makwana N. Are old running shoes detrimental to your feet? A pedobarographic study. BMC Res Notes. 24 augusti 2011;4:307.
8. Warne JP, Gruber AH. Transitioning to Minimal Footwear: a Systematic Review of Methods and Future Clinical Recommendations. Sports Med Open. 15 september 2017;3:33.

24 Nov 2022
Text: Victor Bengtsson, universitetsadjunkt på fysioterapeutprogrammet, Uppsala universitet

Läs mer om:

löparskor
Löpning

Artikelflöde

Nyhetsbrevswidget (undersidor)

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Utges av

link

Idrottsforskning.se ges ut av Centrum för idrottsforskning

08-120 537 00 (vxl)
cif@gih.se

Webbtillgänglighet