Min läslista

Din läslista är tom.

Foto: Maxim Thoré, Bildbyrån
19
Delningar
Lägg i läslista
Folkhälsa / Hälsa

God kondition ökar motståndskraften mot covid-19

29 Oct 2021
Text: Redaktionen

God kondition kan skydda mot allvarlig covid-19. Dålig kondition och övervikt ökar risken betydligt. Det visar en stor studie av närmare 280 000 vuxna svenskar.

Konditionsträning ökar motståndskraften mot covid, även för personer med andra hälsoproblem, enligt en ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Kombinationen av låg kondition samt högt BMI, midjemått och stress ger istället flera gånger högre risk att insjukna i allvarlig covid-19.

– Att god kondition är kopplad till minskad risk för allvarlig covid-19 hos personer med fetma och högt blodtryck stämmer överens med den forskning som finns på andra sjukdomsutfall, som hjärt-kärlsjukdom och vissa cancerformer, säger Amanda Lönn, en av forskarna bakom studien.

Läs också:

Förenklat om klass och sjukdomsrisk

Socioekonomiskt utsatta grupper löper större risk än andra att få allvarlig covid-19, det vill säga personer med låg utbildning, låg inkomst och arbetaryrken. Den här studien visar att låg kondition, högt BMI och rökning förklarar en stor del av den överrisken.

– Detta är ett viktigt fynd, då man i många sammanhang gör en förenklad koppling mellan socioekonomi och sjukdomsrisk, utan att närmare studera vad som egentligen är själva orsaken till att ohälsa och sjukdom uppkommer, säger Elin Ekblom Bak, som också tillhör forskargruppen vid GIH.

Andra populära artiklar:

Svenskarnas motståndskraft försämras

I ytterligare en studie har samma forskare undersökt hur kombinationen av kondition och BMI har förändrats sedan mitten av 1990-talet. Resultaten visar att andelen med både låg kondition och fetma har mer än fördubblats – från 2 till över 5 procent. Dessutom har kombinationen av hög kondition och normalvikt minskat från 13 till 9 procent.

– Dessa resultat belyser det akuta behovet av brett förebyggande arbete för att öka den fysiska aktiviteten, och därmed den framtida motståndskraften för såväl viruspandemier som vanliga livsstilsrelaterade sjukdomar, säger Elin Ekblom Bak.

Fakta om studien

Studien är den största i sitt slag och baseras på cirka 280 000 män och kvinnor 18–80 år, som gjort en så kallad hälsoprofilbedömning mellan 1992 och 2020. Där ingår hälsotester och frågor om levnadsvanor och hälsoupplevelser.

Allvarlig covid-19 definieras som slutenvård, intensivvård eller död i covid-19.

29 Oct 2021
Text: Redaktionen

Läs mer om:

Corona
Elin Ekblom Bak
Folkhälsa
Fysisk aktivitet

Artikelflöde

Nyhetsbrevswidget (undersidor)

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Utges av

link

Idrottsforskning.se ges ut av Centrum för idrottsforskning

08-120 537 00 (vxl)
cif@gih.se

Webbtillgänglighet