Min läslista

Din läslista är tom.

Foto: Creative commons
Lägg i läslista
Ny rapport / Hälsa

Klimatförändringar hot mot folkhälsan

30 Jan 2023
Text: Redaktionen

En rapport från det nystartade Lancet Countdown Europe, ett samarbete mellan 44 europeiska forskare, belyser vilka konsekvenser klimatförändringen kan få för människors hälsa i Europa.

I rapporten, som publiceras i Lancet Public Health, framhålls att behovet av snabba åtgärder, men även de hälsofördelar som finns om takten i klimatomställning och klimatanpassning ökas.

Rapporten kan ses som en varningsklocka för europeiska regeringar, hälso- och sjukvårdsledningar och andra beslutsfattare att ta till sig i arbetet för att skydda människors hälsa, säger professor Maria Nilsson, ordförande för Lancet Countdown i Europa och medlem i Lancet Countdowns globala styrgrupp, vid institutionen för Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

Läs också:

I rapporten beskrivs omfattande, redan existerande hälsoeffekter i Europa genom en ökad exponering för extrema väder- och klimathändelser, ökad risk för att smittas av infektionssjukdomar, värmerelaterade sjukdomar och dödsfall till följd av exponering för luftföroreningar.

Mellan 2000-talets första två årtionden (2000-2009 jämfört med 2010-2019) ökade exponeringen för värmeböljor med 57 procent i genomsnitt, med lokala ökningar på mer än 250 procent.

Klimatet har ändrats så att risken för spridning av infektionssjukdomar som denguefeber, malaria, vibrioinfektioner och West Nile-viruset växer i Europa. Den fortsatta förbränningen av fossila bränslen ledde till 117 000 dödsfall år 2020 till följd av exponering för luftföroreningar (PM2,5), mest från transportsektorn.

Nästan 60 procent av 197 undersökta städer i Europa rapporterade att klimatförändringarna hotar hälso- och sjukvården eller folkhälsan, med värmerelaterade sjukdomar identifierade som den största klimatrelaterade hälsorisken.

– Covid-19-pandemin har utan tvekan visat oss på behovet av att skydda européernas hälsa, men nu ser vi att klimatförändringarnas ökande hälsoeffekter sätter ytterligare press på hälso- och sjukvården både på kort och lång sikt. För att klara det behöver vi klimat- och miljömässigt hållbara hälsosystem med resurser och beredskap för att minska nuvarande och framtida hälsoeffekter, säger Maria Nilsson.

Andra populära artiklar:

Artikeln är tidigare publicerad på www.umu.se. 

30 Jan 2023
Text: Redaktionen

Läs mer om:

Folkhälsa

Artikelflöde

Nyhetsbrevswidget (undersidor)

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Utges av

link

Idrottsforskning.se ges ut av Centrum för idrottsforskning

08-120 537 00 (vxl)
cif@gih.se

Webbtillgänglighet