Min läslista

Din läslista är tom.

104
Delningar
Lägg i läslista
Ridsport / Ledarskap

Skickliga dressyrtränare förklarar med både ord, röst och kropp

29 Nov 2017
Text: Charlotte Lundgren Fil. dr. Lektor i svenska, Linköpings universitet

Det är svårt att rida och ännu svårare att förklara hur man gör när man rider rätt. Hur går ridtränare tillväga när de förklarar för ryttarna vad de ska göra och hur? Och vilka sätt att kommunicera utmärker de bästa ridtränarna?

Som samtals- och kommunikationsforskare har jag haft förmånen att under flera år studera kommunikationen mellan häst, ryttare och tränare.
I projektet ”Ridträningens didaktik” har jag analyserat videofilmer från femton privata träningstillfällen i dressyr, men också intervjuat både tränare och ryttare om hur de ser på kommunikationen.

Samtliga tränare i studien var utbildade ridinstruktörer, några hade även formell tränarlicens. Ryttarna var erfarna, men deras kunskaps- och ambitionsnivåer varierade.

Resultaten av analyserna visar att ridtränare i hög grad flätar samman olika verbala (med hjälp av ord och grammatik), och icke-verbala (med hjälp av rösten och våra kroppar) kommunikationssätt. Kommunikationen är multimodal, alltså uppbyggd av flera olika modaliteter (sätt) att kommunicera samtidigt.

Noterbart är att ridtränarna i studien använder en bred repertoar av icke-verbala modaliteter.

Några ridtränare rör sig mycket runt i ridhuset samtidigt som de förklarar, medan andra står mer stilla. En del använder kroppen för att spela rollen av hästen och/eller ryttaren, medan andra gärna visar ryttaren hur någonting ska kännas genom att handgripligen dra i, trycka på och på andra sätt manipulera till exempel ryttarens kropp eller hästens utrustning.

Just detta att visa hur något ska kännas är centralt i all träning av praktiska färdigheter, men extra viktigt inom ridträning. Det är svårt att med enbart ord förklara hur något ska kännas i kroppen.

För att lösa detta dilemma använder ridtränarna alltså både den egna kroppen och ryttarens och hästens kroppar. På detta sätt kan ryttare och häst uppleva hur något känns när det utförs korrekt.

Vad kännetecknar då de ridtränare som är allra skickligast på att förklara? Nyckeln till framgång är både enkel och komplex. Den bästa ridtränaren är den som…

… har en bred verktygslåda av olika sätt att förklara hur något ska göras eller kännas.
… kan förstå och anpassa sig till vad som passar adepterna bäst.
… kan kombinera de modaliteter som fungerar bäst för det aktuella ekipaget.

 

Om projektet “Ridträningens didaktik”

Projektet ”Ridträningens didaktik” är finansierat av Centrum för idrottsforskning och Stiftelsen hästforskning. Det består av tre delstudier. Syftet är att öka kunskapen om hur ridträning går till och hur den kan förbättras. För mer information, kontakta charlotte.lundgren@liu.se.

Den forskningsartikel som texten baseras på hittar du här: http://sportstudies.org/2017/09/15/ridtranares-kommunikation-under-privatlektioner-i-dressyr-en-samtalsanalytisk-studie/

Forskare

Charlotte Lundgren
Fil. dr. Lektor i svenska
Linköpings universitet
Institutionen för kultur och kommunikation

Läs mer om:

idrottspedagogik
Ridsport

Artikelflöde

Nyhetsbrevswidget (undersidor)

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Utges av

link

Idrottsforskning.se ges ut av Centrum för idrottsforskning

08-120 537 00 (vxl)
cif@gih.se

Webbtillgänglighet