Min läslista

Din läslista är tom.

77
Delningar
Lägg i läslista
TEMA / Idrott & samhälle

Idrott och integration

19 Feb 2019
Text: Johan Lundberg

Idrott bidrar till ökad integration i samhället. Men det finns utmaningar som kan försvåra integrationsarbetet, både inom skolidrotten och i föreningslivet.
Här har vi samlat artiklar som adresserar några av de viktigaste frågorna kopplat till idrott, segregation och integration: Hur kan idrotten öppna för fler? Hur organiserar man en satsning och får den att hålla över tid? Vilka språkliga och kulturella barriärer finns - och hur kan dessa bäst hanteras?

1 kommentar

  1. Marina Fransson 13 January 2022 / 14:34 2022-01-13 / 14:34

    Hej. Jag tycker det skulle vara intressant att titta och fördjupa frågeställningen integration och mångfald inom ridsporten. Det finns många barn som är adopterade i Sverige som bor i familjer med mycket god ekonomi som börjar rida, men inte fortsätter. Eller om de fortsätter och blir framgångsrika hamnar de i utkanten av det sociala livet. Finns det omedvetna strukturer inom ridsporten som hindrar integration och mångfald ? Det finns ett fall som är särskilt intressant att gå till botten med. Tomas Hammar i Skåne som är adopterad från indien och uppväxt hos biskopen i en kristen familj. Han har blivit utsatt och utfryst och anklagad för grova saker, utan att någon anmälan eller bevis finns och stämde ridsportförbundet och fick rätt. Var det en skånsk rasistisk gren inom ridsporten som ville sätta stopp för hans framgångar ? Hade man hanterat tränaren annorlunda om han var vit och inte uppvuxen i en kristen familj ? Ett av vittnen i rättegången i Västerås säger rakt ut att “Vi skånska hästfamiljer som umgås i flera generationer umgås inte med honom”…..det är intressant att lyssna på hur man uttrycker sig. Är man inte infödd i en skånsk hästfamilj…har man ens en chans att få vara med på elitnivå ? Framgångsrika Matilda tävlar för Sri Lanka och inte för Sverige. Hon kände sig inte välkommen utan valde ett annat land….har Sverige ett underbyggt rasistiskt omedvetet problem inom ridsporten ? Det handlar om både nyanlända men även alla de som kommit hit till Sverige som adopterade. Hur välkomna är de i ridsporten ?

Vad tycker du?

Temat innehåller 7 artiklar

Flera idrottshinder för flickor med utomeuropeisk bakgrund

Segregation Flickor med utomeuropeisk bakgrund är kraftigt underrepresenterade i föreningsidrotten. Svagt stöd hemifrån är en förklaring, visar en rapport som studerat hur föräldrar tänker om idrott och kön.

Idrott för integration – så blir satsningen hållbar

Integration Idrott används allt oftare som verktyg för integration och mot utanförskap. Midnattsfotboll är ett exempel. Hur organiserar man en sådan verksamhet och vad är avgörande för att den ska fungera långsiktigt?

Svårt både för nyanlända- och svenska ungdomar att komma in i idrotten

Idrott för alla Regeringen satsar stort på projekt där nyanlända ungdomar genom idrotten ska integreras i det svenska samhället.
Peter Carlman, forskare vid Karlstads Universitet, har studerat hur idrottsföreningar i Värmland arbetat med integrationsprojekten.
– Arbetet med nyanlända har satt ljuset på hur svårt det kan vara att börja med idrott i Sverige, även som svensk tonåring, säger han.

Nyanländas integration kan vitalisera föreningslivet

Integration Stor invandring har fått många idrottsföreningar att starta projekt för nyanlända. Men idrottens organisation och fokus på tävling kan vara hinder för ett lyckat integrationsarbete, anser föreningarna.

Idrottsföreningar vill ägna sig åt idrott

Föreningskultur För att få ekonomiskt stöd förväntas idrottsföreningar bedriva allt från integrationsarbete till kultursatsningar. Men de flesta vill bara ägna sig åt idrott.

Bilder och kroppsspråk hjälper idrottsläraren att nå nyanlända elever

Skolidrott När ingen av eleverna obehindrat talar eller förstår svenska krävs det att idrottsläraren förmår utnyttja språket som multimodal resurs.

Nyanlända behöver trygghet och krav i skolgympan

Integration Mötet med skolans idrottsundervisning blir en utmaning för många nyanlända. Särskilt för flickorna. Hur kan man skapa trygga miljöer så att ungdomarna känner sig välkomna i den svenska skolan? Förra året invandrade 71 000 barn och ungdomar till Sverige.

Artikelflöde

Notiser, tips och twitter

Nyhetsbrevswidget (undersidor)