Elitens osynliga ohälsa

Inom elitidrotten är det etablerat, accepterat och av största betydelse att noga och regelbundet undersöka idrottarens fysiska kapacitet och status. Det finns många stödfunktioner … Continue reading Elitens osynliga ohälsa