Den viktiga inre motivationen – så stödjer du den som idrottsledare

– Forskning har visat att motivationstyper som är kopplade till en hög grad av självbestämmande har ett starkt samband med bra idrottsprestationer. Vi … Continue reading Den viktiga inre motivationen – så stödjer du den som idrottsledare