Attityder och beteenden som kan få idrottande barn att må dåligt

Först på senare år har idrottsforskare börjat undersöka former av emotionella övergrepp inom barn- och ungdomsidrott (1, 2, 3, 4, 5). En brittisk … Continue reading Attityder och beteenden som kan få idrottande barn att må dåligt